Küttepuude koguse mõõtmine

Küttepuude tellimisel on oluline aru saada erinevatest kasutuselolevatest mõõtühikutest ja nendevahelistest seostest:

  • Tihumeeter (tm) on 1 m3 puhta puidu maht ilma koore ja õhuvahedeta;
  • Ruumimeeter (rm) on 1 m3 virna/riita laotud halgudelt mõõdetud metsamaterjali kogus koos koore ja õhuvahedega;
  • Puisteruum on ebakorrapäraselt kuhjatud halud koos koore ja õhuvahedega.


Järgnev tabel aitab paremini mõista seoseid mõõtühikute vahel

Puisteruum

Laotud ruum e ruumimeeter

Tihumeeter

1,00

0,67

0,44

1,50

1,00

0,67

2,25

1,50

1,0

 

  • 1 puisteruum: puud koos õhuvahedega (ca 46% puitu ja 54% õhuvahed).
  • 1 laotud ruum: puud koos õhuvahedega (ca 69% puitu ja 31% õhuvahed).
  • 1 tihumeeter: puud ilma õhuvahedeta (ca 100% puitu õhuvahedeta).   

Tavapraktikas korrutatakse ruumimeetrid koefitsiendiga 0,5-0,6, et saada puidu mahtu tihumeetrites.

Alati on oluline pöörata tähelepanu, kas müüja poole pakutav hind kehtib tihumeetri, riidaruumi või puisteruumi kohta.