Küttepuude kuivatamine

Küttepuude kuivamiskiirus sõltub puu liigist, kuivamistingimustest, halupuude paksusest ja ladustamisest. Kõige kiiremini kuivab lepp, loomulikes tingimustes (mitte kuivatis) umbes 2 kuud, okaspuu lepast natuke aeglasemalt, kõige aeglasemalt haab ja kask, mõlemad kuni 2 aastat. Ühe suvega võib saada suhteliselt kuiva küttepuud, kui puud on lõhutud halgudeks, laotud riita varakevadel, kaitstud vihma eest, kuivamiskoht on olnud tuuline ja päikesepaisteline ning suvi suhteliselt kuiv.

Niisket puud ei saa ladustada tihedalt puukuuri ega keldrisse, sest ta läheb hallitama.    Hallitus tuleneb puu kõrgest niiskusest ning keldri õhuniiskusest ja aeglasest õhuvahetusest. Puid tohib siseruumides (puukuuris, keldris) kuivatada vaid juhul, kui on tagatud hea ventilatsioon.